Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Sơn Tây - Hà Nội

Thư viện & Tài nguyên

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp dành cho doanh nghiệp

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp dành cho doanh nghiệp

Cập nhật: 29/12/2011

Theo qui định, Đơn nhãn hiệu phải đăng ký kèm theo danh mục sản phẩm/dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Nice phiên bản 10. Phí đăng ký nhãn hiệu sẽ được tính dựa trên số nhóm và số sản phẩm trong mỗi nhóm được chỉ định trong Đơn. Vì vậy, hãy làm việc với chúng tôi để biết được mức phí cụ thể cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.


  Tải tài liệu

Tài liệu tư duy trẻ em

Tài liệu tư duy trẻ em

Cập nhật: 29/12/2011

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-13 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ  thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm. Theo qui định, qui trình thẩm định đơn kiểu dáng công nghiệp trải qua các giai đoạn sau (i) thẩm định hình thức (1-2 tháng), (ii) công bố Đơn trên Công báo (2 tháng); (iii) thẩm định nội dung (7-9 tháng); và (iii) cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng). 


  Tải tài liệu

Tài liệu quy định nội bộ

Tài liệu quy định nội bộ

Cập nhật: 26/12/2011

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một nhãn hiệu kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-13 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ  thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm. Theo qui định, qui trình thẩm định đơn kiểu dáng công nghiệp trải qua các giai đoạn sau (i) thẩm định hình thức (1-2 tháng), (ii) công bố Đơn trên Công báo (2 tháng); (iii) thẩm định nội dung (7-9 tháng); và (iii) cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (1-2 tháng). 


  Tải tài liệu