Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Sơn Tây - Hà Nội

Bồi dưỡng ngắn hạn

Bồi dưỡng ngắn hạn

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG CNTT HÈ 2015

Cập nhật: 22/06/2015

           Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015, Trung tâm GDTX Sơn Tây phối hợp với trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội (ESTIH) khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng CNTT cho CBVC trung tâm.