Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Sơn Tây - Hà Nội

Tin cộng đồng

Tin cộng đồng

KẾ HOẠCH THI HỌC VIÊN GIỎI

Cập nhật: 21/03/2015

     Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2014-2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Trung tâm GDTX Sơn Tây đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động phong trào cơ bản đã hoàn thành.

     Trong công tác chuyên môn, Trung tâm đã triển khai và tổ chức cho 01 cô giáo tham gia Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi và 02 thầy cô tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi môn Toán và Lịch sử.

      Đối với học viên, ngay sau khi kết thúc học kỳ I, các tổ chuyên môn đã chọn đội tuyển học sinh giỏi 7 môn văn hóa và tổ chức ôn luyện. Ngày 23/3/2015 sẽ có 36 học viên dự thi HVG 7 môn văn hóa cấp Thành phố do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

      Chúc đội tuyển dự thi đạt kết quả cao.