Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Sơn Tây - Hà Nội
Lượt đã xem: | Gửi ngày: 21/03/2015
Bookmark and Share

THÔNG BÁO

       Việc triển khai trang Web của Trung tâm gặp nhiều khó khăn, Ban giám đốc đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên quan tâm, ủng hộ để mọi người cùng tham gia đóng góp xây dựng.

      Đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt gương mẫu, tích cực tham gia cập nhật thông tin, tham mưu, đề xuất các giải pháp để trang web được khai thác hiệu quả nhất.

        Trân trọng! 

Tác giả: toannv