Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Sơn Tây - Hà Nội

Tin tuyển sinh

Tin tuyển sinh

TUYỂN SINH

Cập nhật: 04/07/2015


THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Cập nhật: 22/06/2015

         Năm học 2015-2016, Trung tâm GDTX Sơn Tây được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh 320, tương ứng 8 lớp gồm hệ THPT thí điểm và hệ GDTX.  Tổng số lớp dự kiến trong năm học là 22 lớp với hơn 1000 học sinh.