Skip to main content
x

Trang chủ

Mở đầu buổi hướngnghiệp, dưới sự dẫn dắt của côgiáo Cao Thị Mỹ Hạnh- Tổ trưởng tổ GDHN, các em học sinhđãrất hào hứng tham gia trả lời câu hỏi phỏng vấn:“Theo em, công việc/nghề nghiệp nào phù hợp với em nhất?”. Cô Hạnh đã giúp học sinh xác định rõ 3 nội dung chính: Năng lực nhận thức bản thân, năng lực nhận thức nghề nghiệp và năng lực xây dựng kế hoạch nghề nghiệp.

Với mô hình lý thuyết cây nghề nghiệp, học sinh đã xác định được sở thích, khả năng, cá tính của bản thân và giá trị nghề nghiệp, đây là những yếu tố cơ bản, được coi là “gốc rễ” của “cây nghề nghiệp”, điều đó có ảnh hưởng mang tính quyết định đến sự thành đạt trong nghề nghiệp của mỗi người.

Đặc biệt, vào cuối chương trình, cô Hạnh đã tổ chức cho học sinh thực hiện phiếu trả lời trắc nghiệm và có đối chiếu với Sơ đồ lý thuyết mật mã Holland.

Sau chương trình chuyên đề, học sinh đã nhận thức rõ hơn về bản thân, biết được bản thân thuộc nhóm sở thích nào, từ đó có cơ sở đối chiếu sở thích, khả năng của bản thân với những yêu cầu của ngành nghề thuộc nhóm sở thích đã xác định nhằm đưa ra định hướng nghề nghiệp hoặc quyết định chọn ngành học và nghề nghiệp trong tương lai.

Các bài viết khác cùng chuyên mục

Danh mục

Tin tức nổi bật