Skip to main content
x

Home

News

Event

17 - Month 01
09 - Month 01
  • 09 Month 01
  • 09 Month 01
  • 09 Month 01
  • 09 Month 01

Hot news

HỌC SINH TỐT NGHIỆP TT GDTX Sơn Tây

 
 
Chuyên môn giỏi

Lý thuyết vững vàng, thực hành thành thạo; 100% học sinh tốt nghiệp.

 
Kỹ năng đa dạng

Phát triển tối đa năng lực bản thân với các kỹ năng mềm cần thiết: tiếng Anh (IELTS 5.0), Tin học (MOS 750), Sinh tồn (bơi 50m), ...

 
Đạo đức chuẩn mực

Rèn luyện trong môi trường nghiêm túc: Hiếu thảo với cha mẹ, Thượng tôn pháp luật, Tinh thần phụng sự cộng đồng.