21:43 05/12/2021     1300

Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc

Phó Bí thư: Đồng chí Bùi Huy Thiện - Phó Giám đốc

Chi ủy viên: Đồng chí Cao Thị Mỹ Hạnh - Tổ trưởng GDHN

Chi ủy viên: Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Tổ phó GDTX.