10:18 27/02/2023     213

Hòa chung trong không khí thi đua phấn khởi đầu Xuân 2023, ngày 18/02/2023, Công đoàn trung tâm GDNN-GDTX Sơn Tây đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hứa Đức Tuấn– Chủ tịch Liên đoàn lao động thị xã.

Tại Đại hội, Ban chấp hành Công đoàn trung tâm đã trình bày báo cáo Kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022; Mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhưng toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trung tâm đã luôn đoàn kết, thống nhất; có nhiều cố gắng, khắc phục mọi khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là giai đoạn dạy học trực tuyến để phòng chống dịch; thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao, kết quả giáo dục đào tạo tại trung tâm đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Công đoàn viên trung tâm tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo, ủng hộ…Mặc dù trung tâm gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí do đang thực hiện lộ trình của công tác tự chủ, nhưng công tác chăm lo đời sống và tặng quà, giúp đỡ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai đầy đủ và thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban chấp hành công đoàn trung tâm cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, như: đoàn viên chưa thực hiện tốt chính sách Dân số KHHGĐ; ý chí phấn đấu của một số ít công đoàn viên chưa cao, đòi hỏi BCH công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; kinh phí hoạt động của trung tâm còn hạn hẹp nên chưa có nhiều điều kiện nâng cao đời sống người lao động...

Sau gần một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Vượng – Chủ tịch Công đoàn, Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch Công đoàn, Nguyễn Thị Minh Hằng - Ủy viên BCH Công đoàn.

Công đoàn Trung tâm GDNN- GDTX Sơn Tây xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của LĐLĐ thị xã, Chi bộ, Ban giám đốc trung tâm, các tổ chức đoàn thể trong trung tâm đã đến dự, chúc mừng và động viên để Đại hội Công đoàn trung tâm được tổ chức thành công tốt đẹp. (Tác giả: Tiến Vượng)