15:22 28/08/2023     246

Thực hiện Kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo chỉ đạo của ngành GD-ĐT Hà Nội; Để chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, trung tâm GDNN-GDTX Sơn Tây thông báo lịch tập trung học sinh như sau:

1.Thời gian: ngày 01/9/2023 (thứ 6)

- Khối sáng:  08h00, gồm các lớp:12A2,3,4,5,7,8,9; 10A1,2,3,4,5,6

- Khối chiều: 14h00, gồm các lớp: 11A1,2,3,4,5,6,7,8,9; 10A7,8,9

- Riêng lớp 10A10: tập trung vào 14h00, ngày 04/9/2023 (thứ 2)

2.Địa điểm: Học sinh ngồi tại phòng học của lớp mình đã được bố trí.

3. Nội dung tập trung: Giáo viên chủ nhiệm chủ trì và triển khai cac nội dung sau:

- Tổ chức học nội quy, kiện toàn đội ngũ cán bộ lớp.

- Giao sách giáo khoa và đồng phục.

- Xếp chỗ ngồi cho học sinh theo sơ đồ.

- Thông báo thời gian và nội dung sau khi tổ chức Lễ khai giảng: Ngày 05/9/2023 (thứ 3)

+Từ 07h30 – 08h30: Lễ khai giảng năm học mới

+Từ 08h30 – 10h00: Chuyên đề giáo dục An toàn giao thông.

4.Yêu cầu:

- Học sinh: có mặt đầy đủ, đúng giờ; chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ; sử dụng trang phục đúng quy định, không nhuộm tóc.

- Giáo viên chủ nhiệm: kiểm diện học sinh, thông báo cho/mẹ học sinh để biết lý do học sinh vắng mặt; lập danh sách học sinh vắng và báo cáo Ban giám đốc.

                                         (Nguồn: Ban giám đốc)